ที่นี่ปราจีนบุรี

 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

 

กระเฉดชะลูดน้ำ อ.กบินทร์บุรี

 

แวะมาทานผักกระเฉดชะลูดน้ำ ได้ที่บ้านเนินน้ำค่ะ